Om oss

Nordheim ble utskilt fra Eidsvoll prestegård i 1893 da Vidars oldefar Karl Pedersen kjøpte ut deler av prestegården i 1893 for kr 12.000. Karl Pedersen var forpakter på prestegården og fortsatte med det til i 1906. Melk var frem til midt på 70-tallet hovedproduktet fra gården. I perioden fra ca 1980 – 2000 var jordveg og hus bortleid, og fra 2002 tok dagens eiere over som fjerde generasjon på Nordheim.
 
Kirsti og Vidar har en mellomstor besetning med boergeit og driver direktesalg av kjekjøtt og bearbeidede kjøttprodukter fra boergeit, samt noe salg av livdyr.